Ribe i druge morske životinje u prehrani

Ribe su pametne, društvene životinje sa svojim jedinstvenim osobnostima, i baš poput pasa, mačaka i ljudi, osjećaju bol. Znanstvenici koji proučavaju bol u potpunosti se slažu da je reakcija boli kod riba u osnovi jednaka onoj kod sisavaca i ptica.
Jeste li znali da ribe mogu naučiti izbjegavati mreže promatrajući članove svoje skupine i da mogu prepoznati pojedinačne članove istog jata? Neke ribe prikupljaju informacije prisluškujući druge, a neke – poput južnoafričkih riba koje polažu jaja na lišće kako bi ih mogle odnijeti na sigurno mjesto – čak i koriste alate.

Na žalost, svake godine ubijeno je više riba za prehranu nego svih ostalih životinja zajedno. Na primjer, u 2011. godini samo u SAD-u je ubijeno više od 22 milijarde riba i školjki. Sportski ribolov i ribolov ubijaju dodatne milijune svake godine. Bez ikakve pravne zaštite od okrutnog postupanja, ove inteligentne, složene životinje probadaju se, drobe, guše ili ih režu i vade im utrobe, i to sve dok su u potpunosti svjesne.
Više od polovice sve ribe koja se konzumira svake godine sada se uzgaja u ribljim farmama na kopnu ili u oceanu. Na kopnenim farmama tisuće riba uzgajaju se u ribnjacima, bazenima ili betonskim rezervoarima. Riblje farme u oceanima smještene su u neposrednoj blizini obale, a ribe u tim farmama ograničene su mrežama ili mrežastim ogradama u prostore koji su prljavi i skučeni.

Mnogo riba na ribljim farmama pati od parazitskih infekcija, bolesti i brojnih ozljeda. Uvjeti na nekim farmama su tako strašni da milijuni riba umiru prije nego što ih farmeri mogu ubiti i spakirati za hranu. One koje prežive izgladnjuju prije slanja u klanje, kako bi se smanjila kontaminacija vode tijekom prijevoza. Lososi, na primjer, gladuju 10 punih dana.
U divljini se milijarde riba – zajedno s neciljanim životinjama, uključujući morske kornjače, ptice, tuljane i kitove – svake godine uhvate u mreže koje uništavaju oceane ili ih satima vuku dugim uzicama za komercijalnu ribarsku industriju.

Bez obzira kako su uzgojene ili ulovljene, jedenje ribe podržava okrutnost prema životinjama.

IZVOR: https://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/factory-farming/fish/

U kategoriji: