Zašto veganstvo?

zivoinje_800

Za životinje

Prosječna osoba na zapadnjačkoj prehrani pojede tisuće životinja za života, od kojih velika većina dolazi iz industrijskog intenzivnog uzgoja.Hraniti se na biljnoj osnovi - veganski - znači poštedjeti živote tih životinja. To je pitanje ponude i potražnje.

Bilo da se radi o svinjama, kravama, kokošima ili ribama, metode u intenzivnom industrijskom uzgoju uzrokuju patnju nebrojenim životinjama, koje su sve osjetilna bića i imaju kompleksne društvene živote i odnose. Prehrana na biljnoj osnovi – veganska prehrana – minimizira broj životinja koje žive u takvim uvjetima, a danas je takvu prehranu lakše usvojiti nego ikada prije, zahvaljujući sve većoj raznolikosti dostupnih zamjena za namirnice životinjskog porijekla.

Za Planetu

Prehrana na biljnoj osnovi može imati brojne pozitivne učinke na okoliš, uključujući očuvanje bioraznolikosti, održivije korištenje zemljinih resursa i borbu s klimatskim promjenama.

Klimatkse promjene ogromna su prijetnja sigurnosti hrane, dostupnosti vode i bioraznolikosti na svjetskoj razini, kao i glavni uzrok prirodnih katastrofa. Proizvodnja i konzumacija prizvoda životinjskog porijekla glavni je pokretač klimatskih promjena, dok usvajanje prehrane na biljnoj osnovi pomaže smanjiti emisiju stakleničkih plinova.

Ono što jedemo i način naše prehrane prestala je biti privatna stvar – moramo osvijestiti kako ona utječe na globalnu populaciju, okoliš i životinje, jer bez bioraznolikosti nema budućnosti ni za ljudsku vrstu.

planet_800
garlic-squared

Za zdravlje

Veganska prehrana ima potencijal prevenirati većinu bolesti uzrokovanih suvremenim načinom života. Upravo je zato sve više liječnika i zdravstvenih institucija koje zagovaraju prehranu na biljnoj osnovi.

Danas je opće prihvaćeno da prehrana na biljnoj osnovi nudi brojne prednosti u usporedbi s prehranom baziranom na namirnicama životinjskog porijekla. Dok je prehrana bazirana na namirnicama životinjskog porijekla na više načina rizična za zdravlje, bogata i raznovrsna prehrana na biljnoj osnovi prevenirati i pomoći u liječenje niza bolesti suvremenog načina života, uključujući neke oblike raka i hipertenzije.
2019. Kanda je izdala novi Vodič za prehranu, koji je jedna od najtraženijih publikacija njihove savezne vlade, a u kojemu se pravi zaokret prema prehrani na biljnoj osnovi, na uštrb životinjskih proizvoda

Za pravdu

Kako se svjetska populacija povećava, a do 2050. godine predviđa se njen porast na 10 milijardi, pitanje kako možemo pravedno i održivo nahraniti svijet nikada nije bilo značajnije. Prehrana na biljnoj osnovi može pomoći stvaranju pravednijeg svijeta i održivijeg prehrambenog sustava za sve nas.

Takva prehrana koristi manje resursa, stvara manje zagađenja i smanjuje uporabu pesticida, dok proizvodnja proizvoda životinjskog podrijetla uzrokuje povećanje gladi u svijetu i nepravednu distribuciju hrane. UN-ova Organizacija za prehranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organization - FAO) koja se brine o zalihama hrane na globalnoj razini pozvala je u 2019. godini na “transformativnu promjenu u sustavima prehrane”.

pravda_800