Svjetski mir

Što povezuje prehranu i svjetski mir?

Kategorija

P: Kako bismo trebali tretirati druge?O: Ne postoje drugi.
~ Ramana Maharshi

Saznaj više